nete

Dotykové pokladny

rychle a bez starostí

607 907 607

nebo zvolte další kontakty

Pokladní kniha a pokladní doklady

Pokladní kniha je samostatnou účetní knihou a slouží k evidenci příjmů a výdajů peněžní hotovosti v pokladně. Vedení pokladní knihy není povinné, ale její existence je jistě přínosem pro zajištění průkaznosti a kontroly stavu pokladní hotovosti při provozování jakékoliv ekonomické činnosti.

Pokladní kniha by měla obsahovat

 • název účetní jednotky, označení pokladny a období, kterého se týká
 • rozpis pohybů v pokladně dle jednotlivých pokladních dokladů, seřazeno chronologicky
 • vykazování počátečního stavu, obratu příjmů a výdajů a konečného stavu
 • v případě valutové pokladny evidenci pohybů hotovosti v cizí i domácí měně a v rámci uzávěrkových operací výpočet kurzového rozdílu.

Pokladní doklady - příjmový a výdajový pokladní doklad

Zápisy v pokladní knize provádíme na základě údajů s prvotních dokladů prostřednictvím příjmových či výdajových pokladních dokladů.

Pokladní doklad musí obsahovat

 • označení pokladního dokladu, tj. název dokladu, jeho číslo a označení účetní jednotky
 • popis obsahu účetního případu a označení jeho účastníků, tzn. toho, kdo peněžní operaci provedl. Přiložený doklad o nákupu dokumentuje pravdivost pokladní operace a dává možnost její kontroly.
 • peněžní částku
 • datum vyhotovení pokladního dokladu
 • podpis osoby odpovědné za účetní případ a osoby odpovědné za jeho zaúčtování.

Potřebujeme-li zachytit stejnorodé účetní případy, můžeme je sumarizovat a vyhotovit jeden výdajový pokladní doklad či příjmový pokladní doklad, tzv. sběrný pokladní dokladSumarizace prvotních dokladů do sběrného pokladního dokladu je možná za dodržení následujících podmínek:

 • vytváření sběrného dokladu pouze z dokladů jednoho kalendářního měsíce
 • u účetních jednotek, které jsou plátci DPH, je nutno prvotní doklady rozdělit podle sazeb DPH

Akční nabídka

 

Dotykové pokladny nete

Kontaktní informace

E-Mail:
info@firmin.cz

Telefon / Hotline:
+420 607 907 607

FIRMIN s.r.o.
Slavojova 579/9
128 00 Praha 2
Česká Republika

: 28862961
DIČ: CZ28862961
Účet: 2900063217/2010
Základní kapitál: 200 000 Kč

Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložce číslo 149794.