nete

Dotykové pokladny

rychle a bez starostí

607 907 607

nebo zvolte další kontakty

Inventura pokladny - inventarizace

Inventura pokladny při maloobchodním prodeji se provádí při každém ukončení práce pokladny či při změně v osobě pokladní. Hotovost v pokladně je fyzicky spočítána a konečný stav je porovnán se stavem "účetním", tj. s konečným součtem zjištěným z vystavených dokladů o prodeji poníženým případně o zaevidované výdaje z pokladny (např. na zaplacení dodaného zboží atd.). Při použití pokladního systému POS je konečný stav pokladny na základě pořízených dokladů - sestava inventura pokladny - možno vytisknout kdykoli v průběhu práce.

Inventarizace pokladny

Inventarizace pokladní hotovosti ve smyslu účetní evidence může být provedena jedině fyzicky, a to nejméně čtyřikrát za účetní období, tzn. minimálně třikrát během účetního období a dále ke dni sestavení účetní závěrky za účetní období. V praxi probíhají i účetní inventarizace z kontrolních důvodů v kratších intervalech a samozřejmostí by mělo být uskutečnění fyzické inventury v případě předávání pokladní hotovosti (např. při onemocnění, dovolené či odchodu pokladníka). Provedení inventarizace musí účetní jednotka průkazně doložit, tzn. písemným inventarizačním protokolem s uvedením výčetky pokladní hotovosti.

Inventura pokladny v pokladním systému manas

Pokladní systém manas Vám s inventurou pokladny pomůže prostřednictvím četných reportů, tím nejjednodušším a zároveň nejpoužívanějším je uzávěrka pokladny. Uzávěrku pokladny je možné provést pouhým jedním kliknutím v programu, případně se provádí automaticky při změně pokladní. Při uzávěrce pokladny okamžitě zjistíte jaká byla tržba od posledního přihlášení / za poslední den a také, kolik by v pokladně mělo být peněz. Aktuální uzávěrka pokladny (inventura pokladny) je vždy vytisknuta na pokladní tiskárně, pro případné uschování.

Inventura pokladny - uzávěrka pokladny

Akční nabídka

 

Dotykové pokladny nete

Kontaktní informace

E-Mail:
info@firmin.cz

Telefon / Hotline:
+420 607 907 607

FIRMIN s.r.o.
Slavojova 579/9
128 00 Praha 2
Česká Republika

: 28862961
DIČ: CZ28862961
Účet: 2900063217/2010
Základní kapitál: 200 000 Kč

Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložce číslo 149794.