nete

Dotykové pokladny

rychle a bez starostí

607 907 607

nebo zvolte další kontakty

Čárové kódy

Čárové kódy EAN

Čárový kód je nejrozšířenější metoda automatické identifikace, její hlavní využití je při prodeji zboží. Čárový kód tvoří kombinace tmavých čar a světlých mezer, ve kterých jsou zakódovány různé informace o výrobku. Ke čtení a dekódování čárového kódu slouží čtečky čárových kódů, které na principu světla dokáží převést informace do podoby čísel a znaků do počítače či jiného zařízení, kde lze s těmito informacemi dále pracovat.

Proč používat čárové kódy?

Čárové kódy jsou pro své výhody a přednosti požadovány ve většině výrobních a obchodních oblastech. Hlavní předností čárového kódu je přesnost. Ke kontrole správnosti čárového kódu slouží kontrolní číslice, která je vypočítána z předchozích číslic kódu. Hlavním důvodem využívání čárových kódů při prodeji nejenom v obchodních řetězcích a supermarketech, ale i v menších prodejnách, je rychlost. Další významnou výhodou je také flexibilita, neboť čárové kódy mohou být natištěny na kterýkoli materiál odolný proti kyselinám, mrazu, vlhkosti atd., velikost čárového kódu lze přizpůsobit velikosti výrobku nebo množství dat. Prací s čárovými kódy můžete docílit maximální efektivnosti a produktivity.

Čárové kódy v pokladním systému manas

Pokladní systém manas plně podporuje používání čárových kódů pro prodej na prodejnách. Čárové kódy se využívají jak pro samotný prodej, tak pro příjem zboží, přidávání zboží a další.

Typy čárových kódů

Existuje mnoho různých čárových kódů, zde pro Vás vybíráme ty nejpoužívanější:

Čárové kódy EAN

Čárový kód, který je užíván v obchodní síti pro označení zboží a je tedy nejrozšířenějším typem čárového kódu. Tento kód využívá každý stát zapojený do sdružení EAN International (ČR má číslo 859). Kódovány jsou číslice 0 až 9, kde každou číslici kódují dvě čáry a dvě mezery. Může obsahovat 8 nebo 13 čísel (EAN8 nebo EAN13). První číslice určují stát (2-3 číslice), dalších několik číslic výrobce nebo dodavatele (většinou 4-6 číslic), další určují zboží a poslední číslice je kontrolní správnosti kódu.

Čárové kódy UCC/EAN 128, Code 128

Průmyslové kódy, které se používají pro obchodní a logistické účely, na kódování informací o daném výrobku (např. číslo artiklu, datum dodání, datum výroby, trvanlivost, hmotnost, velikost atd.). Každá z informací uvedených v kódu má svůj aplikační identifikátor, který udává, o jaký typ údaje se jedná. Do tohoto kódu je možno zakódovat 102 znaků, kde každý znak je určován třemi čarami a třemi mezerami.

Čárové kódy Code 39

Čárový kód Code 39 se využívá v různých aplikací s výjimkou maloobchodního prodeje. Je přizpůsoben jako norma v automobilovém průmyslu, ve zdravotnické službě, v obraně a v mnoha dalších odvětvích průmyslu a obchodu. Je schopen kódovat číslice 0 až 9, písmena A až Z a dalších sedm speciálních znaků, přičemž každý znak je reprezentován pěti čárami a čtyřmi mezerami. Odhaduje se, že při užití Code 39 může dojít k chybě dekódování až po přečtení cca 30 miliónů znaků.

Čárový kód Codabar

Tento kód je mezinárodně využíván při označování krevních bank v transfúzních stanicích. Je schopen kódovat číslice 0 až 9 a šest znaků. Každý znak je reprezentován čtyřmi čárami a třemi mezerami.

Čárové kódy PDF 417

Jedná se o novou generaci čárového kódu - dvoudimenzionální kód s velmi vysokou informační kapacitou a schopností detekce a oprav chyb (při porušení kódu). Označení PDF 417 (Portable Data File) vychází ze struktury kódu: každé kódové slovo se sestává ze 4 čar a 4 mezer o šířce minimálně jednoho a maximálně šesti modulů. Celkem je však modulů ve slově vždy přesně 17. Velikost kódovaného souboru může být až 1,1 kB. Na rozdíl od tradičních čárových kódů, které obvykle slouží jako klíč k vyhledání údajů v nějaké databázi externího systému, si PDF 417 nese všechny údaje s sebou a stává se tak nezávislý na vnějším systému. Příkladem použití mohou být nejrůznější identifikační karty, řidičské průkazy. Výhodou čárového kódu PDF 417 je samoobnovení v případě 50% poškození. Čárový kód lze kombinovat s kódy systému EAN.

Akční nabídka

 

Dotykové pokladny nete

Kontaktní informace

E-Mail:
info@firmin.cz

Telefon / Hotline:
+420 607 907 607

FIRMIN s.r.o.
Slavojova 579/9
128 00 Praha 2
Česká Republika

: 28862961
DIČ: CZ28862961
Účet: 2900063217/2010
Základní kapitál: 200 000 Kč

Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložce číslo 149794.